O NAS

Firma BUD-PROJEKT rozpoczęła swoją działalność w październiku 2010 r.

Firma zrzesza specjalistów z długoletnim stażem z branży konstrukcji budowlanych oraz obiektów drogowych. Pozostajemy w ścisłej współpracy z wysoko wyspecjalizowaną kadrą budownictwa mostowego, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, architektury, geodezji czy geologii.

Oferujemy usługi z zakresu kompleksowego projektowania, kosztorysowania, doradztwa technicznego, w tym w zakresie aspektów administracyjno – prawnych, nadzoru budowlanego - kierowanie i nadzorowanie robót budowlanych, pomiarów technicznych.

W swej działalności kładziemy nacisk na najwyższą jakość robót pod znakiem kwalifikacji, oprogramowania i oprzyrządowania.